20/12/16, ΔΤ κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατεύσιμων της κλάσεως 2020

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΜΗΤΡΩΩΝ-ΕΚΛΟΓΩΝ
Αρ. Πρωτ. 29701

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυμνο, 20.12.2016

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί τους στρατεύσιμους της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαδίου, Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά, να προσέλθουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2017, προκειμένου να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

 

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

2. Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr

Επιπρόσθετα, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κατά την κατάθεση του ΔΑ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Όσοι έχουν πρόβλημα υγείας, για το οποίο πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ, πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) οφείλουν να υποβάλλουν, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους ΚΕΠ, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Όσοι δεν τηρήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

• Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

• Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

• Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

Πληροφορίες:

Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων Αρρένων Δήμου Ρεθύμνης τηλ. 2831341226 και 227

Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης τηλ. 2813400100 και 2813400110 έως 112

 

Από το Δήμο Ρεθύμνης

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)