Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021

Τί είναι η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών;

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, θα διενεργήσει την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, μια ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία που έχει σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η πρώτη Απογραφή στη Χώρα έγινε το 1828, όταν Κυβερνήτης της ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Με την Απογραφή αυτή έγινε η εξακρίβωση του πληθυσμού της Χώρας (753.400 κάτοικοι) και, ταυτόχρονα, η αναδρομική εκτίμηση για τον πληθυσμό της το 1821 (938.765 κάτοικοι). Στην Απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.816.286.

Πώς θα γίνει;

Η Απογραφή θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος, για πρώτη φορά, θα υπάρχει η δυνατότητα να απογράψουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και τα μέλη του νοικοκυριού μας, άμεσα και με ασφάλεια (ηλεκτρονική αυτοαπογραφή).

Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσει έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συ- γκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr (http://www.gov.gr), χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του.

Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να απογραφούν μόνοι τους ηλεκτρονικά, θα απογραφούν με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα» με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Γιατί να λάβουμε μέρος;

Η συμμετοχή στην Απογραφή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Τα αποτελέσματα της Απογραφής αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και βάση τεκμηρίωσης για μια σειρά από σημαντικές, εθνικά, χρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

w w w . s t at i s t i c s . g r

 

Βίντεο με ιστορικά στοιχεία για τις Απογραφές Πληθυσμού 1821 – 2021:

 

 

Βίντεο Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 για τη διαδικασία απογραφής :

 

Βίντεο Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 για την ασφάλεια των δεδομένων :

 

Βίντεο Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 για τη σημασία και τη χρησιμότητα των στοιχείων της Απογραφής:

 

 

Aναλυτικές πληροφορίες για την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous

15 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)