29/03/19, Απάντηση Δημάρχου Ρεθύμνης σε σχόλιο "Εφημερίδας Ρεθεμνιώτικα Νέα" περί ανάθεσης γραφιστικού έργου στο πλαίσιο του Civitas Destinations

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                    Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                    Προς
Τηλ.: 28313 41304
Fax: 28310 29879                                     Την Εφημερίδα
e-mail: typos@rethymno.gr                       «Ρεθεμνιώτικα Νέα»

 

Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή το χθεσινό σας σχόλιο για απευθείας ανάθεση σε γραφιστικό γραφείο, έργου που αφορά την προβολή των δυνατοτήτων του Ρεθύμνου σε φυσικό, αστικό και ανθρώπινο περιβάλλον, το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Civitas Destinations, θα ήθελα να σας παράσχω τις εξής διευκρινήσεις:

Αποτελεί επιλογή των διαχειριστών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία, της ανάθεσης του συγκεκριμένου γραφιστικού έργου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου, η οποία θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, έτσι ώστε, κάθε ενδιαφερόμενος γραφίστας, να έχει το δικαίωμα να καταθέσει την πρόταση και προσφορά του. Οι προτάσεις θ’ αξιολογηθούν με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια και θα επιλεγεί ο ανάδοχος.

Η επιλογή της διαδικασίας, έγινε, αφενός λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου που είναι σχεδιαστική – αισθητική. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η διασφάλιση της ποιότητας του αισθητικού, παραγόμενου αποτελέσματος και, όχι μόνον η φθηνότερη οικονομική προσφορά. Αφετέρου, ο χρόνος εκτέλεσης του, δεν μας επιτρέπει να διακινδυνεύσουμε διαγωνιστικές διαδικασίες, η εμπειρία των οποίων, μέχρι σήμερα, έχει καταδείξει συχνές καθυστερήσεις για λόγους γραφειοκρατίας (διενέξεις υποψηφίων αναδόχων κλπ). Καθυστερήσεις που δεν είναι συμβατές με την ταχύτητα εξέλιξης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν αυστηρά προσδιορισμένα χρονικά περιθώρια εκτέλεσης.

Η διαδικασία, λοιπόν, είναι διαφανής, δίκαιη και νόμιμη και την υιοθετούμε συχνά για αντίστοιχα έργα, ανεξαρτήτως του επείγοντος ή μη χαρακτήρα τους.. Και φυσικά ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου, προεκλογικής ή μη.

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία διευκρινήσεων χρήσιμων και απαραίτητων για την ενημέρωση των συμπολιτών.

 

                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                              Γιώργης Χ. Μαρινάκης

                                                                                Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)