Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση «Κερατιδές» του οικισμού Νέας Μαγνησίας της Κοινότητας Ερφών του Δήμου Ρεθύμνης - 06/08/21

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α

2. Την 39608/14-9-2011 απόφ. αναπλ. υπουργού ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011

3. Την υπ’ αριθμόν 92/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Την με αρ. πρωτ. 18386/29.6.2021 αίτηση

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση «Κερατιδές» του οικισμού Νέας Μαγνησίας της Κοινότητας Ερφών του Δήμου Ρεθύμνης όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 ΦΕΚ 60Α.

Πληροφορίες Τεχνική Υπηρεσία Κτήριο Δελφίνι τηλ. 2831040035 12:00 - 14:00

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

18 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)