05/01/17, Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Ρέθυμνο 27/12/2016
Αρ. Πρ. 1323

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΡΑΣΗ 9.IV.3 : ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.», μετά την ένταξη της Κοινωνικής Δομής της «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» με την επωνυμία «Η Ελπίδα» στο άνωθεν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τυχόν ωφελούμενους (ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, με κινητικές δυσκολίες, άνοια, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμέτοχης μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και έως 20/1/2017 στο Κ.Η.Φ.Η. Ρεθύμνου, Πλατεία Μικρασιατών, Παλιά Πόλη, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2831 0 53232.

Ο αριθμός των ωφελούμενων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Ελπίδα» είναι 25 άτομα, τα οποία θα επιλεχθούν με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν Πρόγραμμα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους ωφελούμενους είναι: Νοσηλευτική φροντίδα-Συνταγογράφηση φαρμάκων, Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, Ατομική Υγιεινή, Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικοί και ψυχαγωγικοί περίπατοι, εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, σίτιση με πρωϊνό, δεκατιανό και μεσημεριανό γεύμα.

Η προσέλευση των ηλικιωμένων θα ξεκινά από τις 08.00 και η αποχώρησή τους έως τις 15.00.

Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2015

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά, νοητικά, ψυχικά).

Οι ωφελούμενοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων με βάση:

1. Την Κατάσταση Υγείας

2. Το Εισόδημα

3. Την Οικογενειακή Κατάσταση

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το Κ.Η.Φ.Η. βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)