17/02/2014, ΔΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                  Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Με αφορμή τα γνωστά προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που δημιούργησε το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο σχετικά με την είσπραξη εισφορών από το Σχέδιο Πόλης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, απέστειλε κείμενο στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, στο οποίο, αφού αναλύονται εκτενέστατα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, προτείνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την νόμιμη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

Α) Το διάστημα εντός του οποίου απαιτείται παροχή εγγύησης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καταβολής της οφειλής σε δόσεις, ήτοι ένα τρίμηνο από τη λήξη της πρώτης δόσης, να επιμηκυνθεί σε ένα έτος, δεδομένης και της αδυναμίας των τραπεζών στην παρούσα συγκυρία να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές.

Β) Η υποχρέωση της παροχής εγγυήσεων για το διακανονισμό των οφειλών από εισφορά σε δόσεις να ανέλθει σε ποσά οφειλών άνω των 30.000,00 € , ώστε να διευκολυνθούν οι μικροοφειλέτες στην τμηματική εξόφληση των οφειλών τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και δεσμεύσεις.

Γ) Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα είναι άνεργοι ή δεν διαθέτουν το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα, να υπάρχει δυνατότητα αναστολής της ταμειακής βεβαίωσης, για το διάστημα που τελούν στην εν λόγω κατάσταση, ώστε να μην επιβαρύνεται η οφειλή τους με επιπλέον προσαυξήσεις.”

 

Θεωρούμε λοιπόν ότι αν γίνουν αποδεκτές οι παραπάνω προτάσεις, αρμοδιότητα που ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση και την Ελληνική Βουλή, θα απαλειφθούν στο μέγιστο βαθμό τα προβλήματα που δημιουργούνται σε βάρος των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών όχι μόνον του Ρεθύμνου αλλά και όλης της χώρας αφού το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κοινό για όλες τις περιοχές που έχουν πράξεις εφαρμογής από Σχέδια Πόλης.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)