Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/2023 - 08/08/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 12/2023)

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης που βρίσκεται επί της οδού Λ.Κουντουριώτη 80, στις 08 του μηνός Αυγούστου έτους 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης .

 

1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της υπ΄αρ.541/2018 απόφασης του Δημοτικού Ρεθύμνης.

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι στις 31/8/2023 λήγει η προθεσμία για την υποβολή Τροποποιητική Απόφασης της 4097/2023 Διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου (Κατάταξη στους πίνακες του άρθρου 88 του Ν.5019/2023 (ΦΕΚ27Α),υφιστάμενων κατόχων άδειας πωλητών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Ρεθύμνου του Δήμου Ρεθύμνης του Νομού Ρεθύμνης)

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)