21/06/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8

Αριθμός Πρόσκλησης: 8                                             Ρέθυμνο 17/6/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 24 του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

2. Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης.

3. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό εισφορών σε χρήμα με αποζημίωση.

4. Απάντηση σε αίτημα του Συλλόγου οικοπεδούχων εκτός σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης.

5. Έκδοση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

6. Απάντηση σε αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης.

 Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)