Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6/2021 - 14/05/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/21)

 

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Πέμπτη 20/05/21 στις 14:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση επί ενστάσεως κατασκευής εναέριας πεζογέφυρας σύνδεσης ξενοδοχείων

2. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εναέριας πεζογέφυρας σύνδεσης ξενοδοχείων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)