12/12/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15

Αριθμός Πρόσκλησης : 15                                          Ρέθυμνο 09-12-16

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

2. Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ” Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)