04/07/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22

Αριθμός Πρόσκλησης                                                     Άδελε, 04/07/2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη

 1. Σπανουδάκης Στυλιανός
 2. Αποστολάκη Αναστασία
 3. Λαχνιδάκης Δημήτριος
 4. Λίτινας Εμμανουήλ
 5. Σαριδάκης Κωνσταντίνος
 6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
 7. Βλαστός Γεώργιος
 8. Μανουσογιάννης Μανούσος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Πατεράκης Εμμανουήλ
β. Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

γ. Παπαδάκης Στυλιανός

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Νίνος Νικόλαος
β. Ανδρουλάκης Μιχαήλ

 1. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 2. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας του φανερού, προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς για απλή χρήση αιγιαλού σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης».

2)     Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του αποτελέσματος διενέργειας του φανερού, προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση  ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών στη Πλατεία Μικρασιατών.

3)     Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης της επαναληπτικής δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παπαδουράκης Αναστάσιος

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)