14/07/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Αριθμός Πρόσκλησης : 12                                                               Ρέθυμνο 14-07-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί σήμερα 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση του παρακάτω επείγοντος θέματος:

 

Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης στα πλαίσια του έργου: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημοσίων Χώρων Δ. Ρεθύμνου (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο).

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                        ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)