14/07/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Αριθμός Πρόσκλησης : 12                                                               Ρέθυμνο 14-07-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί σήμερα 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση του παρακάτω επείγοντος θέματος:

 

Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης στα πλαίσια του έργου: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών Δημοσίων Χώρων Δ. Ρεθύμνου (Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο).

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                        ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)