04/07/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11

Αριθμός Πρόσκλησης : 11                                             Ρέθυμνο 03-07-2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 7 του μηνός Ιουλίου έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

  1. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων.
  2. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού.
  3. Παραχώρηση χρήσης αμμώδους παραλίας.
  4. Έκδοση ή μη Τοπικών  Κανονιστικών Αποφάσεων.
  5. Παραχώρηση Δημοτικών χώρων.
  6. Δημιουργία Δημοτικού πάρκινγκ στον Αδελιανό κάμπο.
  7. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  8. Τροποποίηση ή μη της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης 25/09.

 

            Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις -  Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)