04/07/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11

Αριθμός Πρόσκλησης : 11                                             Ρέθυμνο 03-07-2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 7 του μηνός Ιουλίου έτους 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

  1. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων.
  2. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού.
  3. Παραχώρηση χρήσης αμμώδους παραλίας.
  4. Έκδοση ή μη Τοπικών  Κανονιστικών Αποφάσεων.
  5. Παραχώρηση Δημοτικών χώρων.
  6. Δημιουργία Δημοτικού πάρκινγκ στον Αδελιανό κάμπο.
  7. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  8. Τροποποίηση ή μη της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης 25/09.

 

            Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις -  Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)