04/09/18, Μεταφορά συνεδρίασης 6ης Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο : 03.09.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ. : 22843

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ. Κουντουριώτη 80

Τ.Κ.74100 ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης 2. Μ.Μ.Ε.

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ : 2831341322

e – mail : gargerou@rethymno.gr

 

 

Θέμα: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχετ : Η υπ’ αρ. 22823/18 (α/α 9/18) πρόσκληση του Προέδρου της ΕΠΖ.

 

 

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Πέμπτη 06.09.2018 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05.09.2018 την ίδια ώρα.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)