04/09/18, Μεταφορά συνεδρίασης 6ης Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο : 03.09.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ. : 22843

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ. Κουντουριώτη 80

Τ.Κ.74100 ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης 2. Μ.Μ.Ε.

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία

ΤΗΛ : 2831341322

e – mail : gargerou@rethymno.gr

 

 

Θέμα: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχετ : Η υπ’ αρ. 22823/18 (α/α 9/18) πρόσκληση του Προέδρου της ΕΠΖ.

 

 

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Πέμπτη 06.09.2018 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05.09.2018 την ίδια ώρα.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)