Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8/2020 - 22/10/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/20)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, κεκλεισμένων των θυρών, την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αποζημίωση δημοτών

2. Αίτηση-διαμαρτυρία για χρήση μουσικής από Κ.Υ.Ε.

3. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ

4. Κοπή δένδρων

5. Προέγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Κ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)