Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7/2021 - 03/06/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Δευτέρα 07/06/21 στις 13:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εναέριας πεζογέφυρας σύνδεσης ξενοδοχείων

2. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

3. Χωροθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης

4. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων

5. Έγκριση κατάργησης περιπτέρων εντός πόλεως Ρεθύμνου

6. Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δρόμων στον οικισμό Νέα Μαγνησία Κοινότητας Έρφων

7. Αποδοχή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Πράσινου Σημείου και ΣΜΑ

8. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

9. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας K.Y.E.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)