16/07/18, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7

Ρέθυμνο : 13.07.2018
Αρ. Πρωτ. : 18274

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 18 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά τη Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της εταιρείας ΛΑΤΟΜ – ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ.

2. Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Ρεθύμνης.

3. Εκμίσθωση κυλικείου εντός του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.

4. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

5. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

6. Εγκρίσεις αποζημιώσεων.

7. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

8. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

9. Τροποποίηση δρομολογίων ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση του νέου Γυμνασίου Λυκείου Ατσιπόπουλου.

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)