14/06/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7

Αριθμός Πρόσκλησης : 7                                                  Ρέθυμνο 13- 6-16


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 17 του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου.

4. Έκδοση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για μείωση μισθώματος σε στεγασμένες θέσεις πάρκινγκ στην οδό Γιαμπουδάκη.

5. Συζήτηση επί αιτήματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Διασαφήνιση υφιστάμενου χαρακτηρισμού και επανακατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΠλαίσιο κειμένου:                                                                                               
 
ριθμός Πρόσκλησης : 7                                                                        Ρέθυμνο 13- 6-16 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 17 του μηνός Ιουνίου έτους 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

                                                                                                                      

1.      Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

 

2.      Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

3.      Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου. 

4.      Έκδοση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για μείωση μισθώματος σε στεγασμένες θέσεις πάρκινγκ στην οδό Γιαμπουδάκη. 

5.      Συζήτηση επί αιτήματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6.      Διασαφήνιση υφιστάμενου χαρακτηρισμού και επανακατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης.

 

            Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                   

 

                                                                       ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)