13/05/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6

Αριθμός Πρόσκλησης : 6                                                 Ρέθυμνο 13- 5-16


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 17 του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

3. Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτους 2015.

4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση στον οικισμό Γάλλου Δ Ρεθύμνης, σύμφωνα με την παραγρ.5 του Άρθρου 3 του Νόμου 2882/2001(ΦΕΚ 17/6.2.2001, τεύχος Ά /Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων).

5. Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου.

6. Έγκριση η μη νέας Κανονιστικής για τροποποίηση της 25/09 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης.

7. Έγκριση η μη κανονισμού λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων επί της πλατείας 4ων Μαρτύρων.

8. Τροποποίηση του κανονισμού παραλίας.

9. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου.

10. Γνωμοδότηση επί αιτήματος του πολιτιστικού συλλόγου Γιαννουδίου για ανέγερση μνημείου.

11. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Θεοτοκοπούλου.

12. Συζήτηση επί αιτήματος ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)