Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5/2021 - 22/04/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/21)

 Προσκαλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄), την Πέμπτη 22/04/21 από ώρα 13:00 έως 14:00, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης :

- Επέκταση του χώρου της λαϊκής αγοράς που πραγματοποιείται στην πλατεία 4ων Μαρτύρων για τη Μεγάλη Πέμπτη 29/04/21, σε παρακείμενο δρόμο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)