04/04/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 5/19)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 11 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ασκούτση 24.

2. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων επί της οδού Κουμουνδούρου.

 

 

 

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)