Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4/2021 - 24/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 4/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Δευτέρα 29/03/21 στις 13:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ηχορύπανση από χρήση μουσικής σε Κ.Υ.Ε.

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων

3. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

4. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου σε δημοτικά κοιμητήρια για κατασκευή οικογενειακών τάφων

5. Επανέγκριση διαγράμματος ορίων οικισμού Ατσιποπούλου

6. Επανέγκριση διαγράμματος ορίων οικισμού Πρινέ

7. Επανέγκριση διαγράμματος ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής

8. Έγκριση αγοραπωλησίας προσκυρούμενου τμήματος δρόμου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)