Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3/2021 - 05/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Τετάρτη 10/02/2021 στις 13:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου σε δημοτικά κοιμητήρια για κατασκευή οικογενειακών τάφων

2. Αποζημίωση δημοτών

3. Έγκριση κατασκευής εναέριας πεζογέφυρας λειτουργικής συνένωσης τμημάτων ξενοδοχείου

4. Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Γερανίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)