28/02/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 3/19)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 05 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Συμπλήρωση της 666/18 απόφασης Δ.Σ. περί “αγοράς ακινήτου στη θέση “Τίμιος Σταυρός” Ρεθύμνου ιδιοκτησίας Χριστιανικής Ένωσις Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος από το Δήμο Ρεθύμνης για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος”, ως προς την αιτιολόγηση ότι το εν λόγω ακίνητο είναι το μοναδικό κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται.

 Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)