Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2/2021 - 21/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/21)

Προσκαλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄), μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Παρασκευή 22/01/2021 στις 14:00, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως

Το θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά επείγον, καθώς ενδέχεται να προκύψει άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου ακινήτου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)