18/12/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19

Αριθμός Πρόσκλησης : 19                                           Ρέθυμνο 18/12/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Παράταση προέγκρισης άδειας καταστήματος.
  3. Έκδοση κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης.
  4. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  5. Έκδοση ή μη  Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
  6. Αποζημιώσεις ή μη λόγω ρυμοτομίας.
  7. Δημιουργία κόμβου για ισόπεδη σύνδεση του οικισμού Γερανίου με τη Ν.Ε.Ο. Χανίων-Ηρακλείου στην θέση “Κατρακάζια-Βοθρός".
  8. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου εντός ορίων οικισμού Σωματά Τοπικής Κοινότητας Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης.
  9. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή «Κουμπέ» του Δήμου Ρεθύμνης.
  10. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό ορίου περιοχών των οποίων οι απαιτούμενες μελέτες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από χρηματικές προκαταβολές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 21 του Ν.2508/97 και διαδικασίες διαπίστωσης του αριθμού και του μεγέθους των ιδιοκτησιών των οφειλόμενων προκαταβολών.

 

            Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)