25/01/18, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο : 25-01-18

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ. : 2062

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ. Κουντουριώτη 80

Τ.Κ.74100 ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης 2. Μ.Μ.Ε.

 

Πληροφορίες: Κοτζαμπασάκη Φωτεινή

ΤΗΛ : 2831341341-2

e – mail : kotzabasaki@rethymno.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 1/18)

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 30 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

2. Ανάκληση της Απόφασης 77/17 του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Απευθείας μεταβίβαση – πώληση τμήματος ανταλλαξίμου (α/α548) εντός του ΟΤ16 σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης» και λήψη νέας περί : «Αγοραπωλησίας προσκυρούμενου τμήματος καταργούμενου ανταλλαξίμου (α/α548) εντός του ΟΤ16 σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης».

3. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

4. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)