01/12/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18

Αριθμός Πρόσκλησης : 18                                                Ρέθυμνο 1/12/2014

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 5 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Παράταση προέγκρισης άδειας καταστήματος.
  3. Έκδοση κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης.
  4. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.
  5. Έκδοση  Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
  6. Αποζημιώσεις ή μη λόγω ρυμοτομίας.
  7. Δημιουργία κόμβου για ισόπεδη σύνδεση του οικισμού Γερανίου με τη Ν.Ε.Ο. Χανίων-Ηρακλείου στην θέση “Κατρακάζια-Βοθρός.
  8. 'Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου εντός ορίων οικισμού Σωματά Τοπικής Κοινότητας Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης.

             Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)