12/11/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17

Αριθμός Πρόσκλησης : 17                                                   Ρέθυμνο 11/11/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

Έκδοση εισηγητικής απόφασης για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Η ανωτέρω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του γεγονότος ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση για σήμερα 11.11.2014 και ώρα 13:00 με το ίδιο θέμα, καθώς εκ παραδρομής δεν ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Σώματος, και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για ψήφιση του ανωτέρω κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)