12/11/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17

Αριθμός Πρόσκλησης : 17                                                   Ρέθυμνο 11/11/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

Έκδοση εισηγητικής απόφασης για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

Η ανωτέρω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του γεγονότος ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση για σήμερα 11.11.2014 και ώρα 13:00 με το ίδιο θέμα, καθώς εκ παραδρομής δεν ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Σώματος, και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για ψήφιση του ανωτέρω κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)