10/10/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15

Αριθμός Πρόσκλησης : 15                                                Ρέθυμνο 10/10/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 14 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
  2. Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων.
  3. Λήψη απόφασης για διακανονισμό μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και ιδιοκτήτων του 09-Ο.Τ. 330 ακινήτου στην Π.Ε. Περιβολίων.
  4. Έκδοση  Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ  ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)