06/11/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Αριθμός Πρόσκλησης : 14

Ρέθυμνο : 06-11-17

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

2. Παραχώρηση χρήσης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους, χωρίς δημοπρασία.

3. Τροποποίηση του άρθρου 7 του κανονισμού όρων χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνης.

4. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας “χηρευουσών “ θέσεων περιπτέρων.

5. Γνωμοδότηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Απευθείας αγορά ακινήτου, στη θέση “Κονάκι” της Τ. Κ. Χρωμοναστηρίου, νότια του Στρατιωτικού Μουσείου Χρωμοναστηρίου.

7. Καθορισμός κέντρου οικισμού Χαμαλευρίου της Δ. Ε. Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

8. Έγκριση αποζημιώσεων.

9. Γνωμοδότηση για απ’ ευθείας αγορά ακινήτου.

10. Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμών : Αδελιανός Κάμπος, Πηγιανός Κάμπος, Λούτρα, Σκουλούφια.

11. Απαλλοτρίωση τμήματος για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)