28/11/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Αριθμός Πρόσκλησης : 14

Ρέθυμνο 25-11-16

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Τροποποίηση η μη της 357/16 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρεθύμνης.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

4. Συζήτηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης,για τις καταλήψεις χώρων στη Νέα Πόλη.

5. Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Τοπική Κοινότητα Όρους.

6. Μίσθωση ιδιωτικού χώρου για τις ανάγκες στάθμευσης στην περιοχή Πλατανιά.

7. Αποζημίωση δικαιούχων λόγω πράξης εφαρμογής.

8. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στην θέση «Βαρδαμίδη» οικισμού Γάλλου Δ. Ρεθύμνης.

9. Οριοθέτηση ρέματος στο μεταξύ των ΟΤ523 ΚΑΙ ΟΤ401 στον Κουμπέ Δ. Ρεθύμνης.

 

10. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)