29/09/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14

Αριθμός Πρόσκλησης : 14                                                     Ρέθυμνο 29/09/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 3 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου.

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης περί ιδιοκτησίας.

5. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.

6. Αίτημα για δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ στον Αδελιανό Κάμπο.

7. Συζήτηση για έκδοση ή τροποποίηση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

8. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)