12/11/18, Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί αύριο 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση του παρακάτω επείγοντος θέματος :

Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση Τίμιος Σταυρός ιδιοκτησίας “Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος”.

Το θέμα είναι επείγον να συζητηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα η αγορά του ως άνω ακινήτου και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, που είναι αναγκαία για να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας η χρηματοδότηση ανέγερσης του 16ου Δημοτικού Σχολείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)