12/11/18, Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, που θα διεξαχθεί αύριο 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση του παρακάτω επείγοντος θέματος :

Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση Τίμιος Σταυρός ιδιοκτησίας “Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος”.

Το θέμα είναι επείγον να συζητηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα η αγορά του ως άνω ακινήτου και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, που είναι αναγκαία για να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας η χρηματοδότηση ανέγερσης του 16ου Δημοτικού Σχολείου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)