12/10/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Αριθμός Πρόσκλησης : 13

Ρέθυμνο : 12-10-17

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 17 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

3. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “Πλάγια” στην ευρύτερη περιοχή Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

5. Γνωμοδότηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Απευθείας αγορά ακινήτου νότια του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας Έρφων.

7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ 331/17 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί "Τροποποίησης του σχεδίου πόλης και χαρακτηρισμός χώρου για τη δημιουργία Αστυνομικού Μεγάρου" και λήψης νέας περί :"Τροποποίηση του Σχεδίου πόλεως για τη Δημιουργία Χώρου Διοίκησης, μεταξύ των οδών Ζυβρακάκη, Ασκούτση, Καούνη και Αγίου Ιωάννου, στο Ο.Τ. που σήμερα περιλαμβάνει τη Σχολή Χωροφυλακής και τις "Αστικαί Κατοικίαι ".

8. Συζήτηση για την ανάγκη εξεύρεσης χώρου περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)