18/11/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Αριθμός Πρόσκλησης : 13                                         Ρέθυμνο 18-11-16

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

2. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

3. Συζήτηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης, για τις καταλήψεις χώρων στη Νέα Πόλη.

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)