02/12/15, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Αριθμός Πρόσκλησης: 13                                                          

Ρέθυμνο 01-12-15

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, 8 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

3. Μονοδρόμηση ανώνυμης Δημοτικής Οδού.

4. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.455 στην ιδιοκτησία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ» στην Π.Ε. Μασταμπά – Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνης.

5. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για καθορισμό χώρου στάθμευσης Υπηρεσιακών Οχημάτων.

6. Συζήτηση επί αιτήματος τροποποίησης της 26/11 Κανονιστικής Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ρεθύμνης.

7. Τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 346 στην Π.Ε. Περιβολίων.

8. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις - Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)