25/07/14, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13

Αριθμός Πρόσκλησης : 13                                                     Ρέθυμνο 24/7/2014

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 28 του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προεγκρίσεις αδειών καταστημάτων.
 2. Παρατάσεις προεγκρίσεων.
 3. Κατηγοριοποιήσεις θέσεων περιπτέρων.
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης περί ιδιοκτησίας .
 5. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας .
 6. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας σύνταξης διαγραμμάτων κύρωσης δρόμων.
 7. Αίτημα για δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ στον Αδελιανό Κάμπο .
 8. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού.
 9. Παραχώρηση χρήσης αμμώδους παραλίας .
 10. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .
 11. Τροποποιήσεις ή μη της Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης 25/09.
 12. Ανακλήσεις αδειών καταστημάτων.

 Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                       ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)