15/11/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός12/19)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 20 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων.

4. Τροποποίηση κανονισμού κοιμητηρίων.

5. Κατάργηση θέσης περιπτέρου.

6. Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος.

7. Αγορά ακινήτου στο Γεράνι για πρόσβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

8. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)