19/10/18, Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρέθυμνο : 19.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                         Αρ. Πρωτ. : 27824
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΔ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης
Λ. Κουντουριώτη 80
Τ.Κ.74100
Πληροφορίες: Κοτζαμπασάκη Φωτεινή
ΤΗΛ : 2831341341-2
e – mail : kotzabasaki@rethymno.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 12/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

2. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)