15/09/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Αριθμός Πρόσκλησης : 12                                 Ρέθυμνο : 15-09-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

2. Έγκριση αποζημιώσεων.

3. Οριοθέτηση ρέματος στη θέση “Πλάγια” στην ευρύτερη περιοχή Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνης.

4. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

5. Γνωμοδότηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης.

6. Συζήτηση για την ανάγκη εξεύρεσης χώρου περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων.

 Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)