09/11/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12

Αριθμός Πρόσκλησης : 12                                            Ρέθυμνο 9-11-16

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

2. Ενημέρωση χαρτών της 357/2016 Τοπικής Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρεθύμνης, για τις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη.

3. Ανάκληση η μη της 100/16 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)