12/10/18, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο : 12.10.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ. : 27123

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης

Λ. Κουντουριώτη 80

Τ.Κ.74100 ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης 2. Μ.Μ.Ε.

Πληροφορίες: Κοτζαμπασάκη Φωτεινή

ΤΗΛ : 2831341341-2

e – mail : kotzabasaki@rethymno.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 11/18)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 16 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κ.Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

2. Τροποποίηση της 57/2004 Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

4. Προσωρινή ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

5. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

6. Εγκρίσεις αποζημιώσεων.

 

7. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

 

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)