08/09/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11

Αριθμός Πρόσκλησης : 11                                          Ρέθυμνο : 8-9-17

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προεγκρίσεις - παρατάσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

3. Έγκριση αποζημιώσεων.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)