21/07/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10

Αριθμός Πρόσκλησης : 10

Ρέθυμνο : 20-7-17

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 25 του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση η μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

2. Κανονισμός λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Ρεθύμνης.

3. Κατάργηση παλιάς και δημιουργία νέας θέσης περιπτέρου.

4. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

5. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

6. Έγκριση αποζημιώσεων.

7. Λήψη Απόφασης για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου εντός ορίων οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)