09/09/16, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10

Αριθμός Πρόσκλησης: 10                                        Ρέθυμνο 09/09/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

3. Ενημέρωση χαρτών της 357/2016 Τοπικής Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρεθύμνης,για τις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα στην Παλιά Πόλη.

4. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

5. Παραχώρηση η μη κοινόχρηστων χώρων.

6. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)