Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1/2021 - 12/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/21)

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting την Δευτέρα 18/01/2021 στις 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για θέση φορτοεκφόρτωσης

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων

3. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

4. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου σε δημοτικό κοιμητήριο για κατασκευή οικογενειακών τάφων

5. Τροποποίηση πιλοτικής διαδρομής κίνησης ηλεκτρικού λεωφορείου

6. Αίτηση-διαμαρτυρία για ηχορύπανση από Κ.Υ.Ε.

7. Εφαρμογή του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης

8. Απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου

9. Μετατόπιση περιπτέρου και κατάργηση της πρότερης θέσης του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)