11/01/19, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρέθυμνο : 11-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                         Αρ. Πρωτ. : 786
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   
ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                   ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                       ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης                       ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
Λ. Κουντουριώτη 80                                                     2. Μ.Μ.Ε.
Τ.Κ.74100                                          
Πληροφορίες: Κοτζαμπασάκη Φωτεινή            
ΤΗΛ : 2831341341-2
e – mail : kotzabasaki@rethymno.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 1/19)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 16 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση αποζημίωσης.

2. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

3. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

4. Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων.

5. Ανάκληση της 642/18 απόφασης του Δ. Σ. περί :“Απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κ. Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως” και λήψη νέας περί :“Απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Κ. Χ. προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και έγκριση εκτιμητικής έκθεσης”.

6. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση Καστελλοχαλέπα του οικισμού Σωματά Δ. Ρεθύμνης.

7. Ανάκληση της 626/15 και 667/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας, περί αγοράς οικοπέδου στην Τ. Κοινότητα Γερανίου για τη δημιουργία πρόσβασης στο Δημοτικό Σχολείο.

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)