03/02/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1

Αριθμός Πρόσκλησης: 1                                     Ρέθυμνο 03/02/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

3. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του κέντρου του οικισμού Μύρθιου Δήμου Ρεθύμνης.

6. Λήψη απόφασης για απευθείας μεταβίβαση – πώληση τμήματος ανταλλαξίμου (α/α 548) εντός του Ο.Τ.16 σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης.

7. Συζήτηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)