03/02/17, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1

Αριθμός Πρόσκλησης: 1                                     Ρέθυμνο 03/02/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Παρατάσεις προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

2. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων.

3. Έκδοση η μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

4. Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του κέντρου του οικισμού Μύρθιου Δήμου Ρεθύμνης.

6. Λήψη απόφασης για απευθείας μεταβίβαση – πώληση τμήματος ανταλλαξίμου (α/α 548) εντός του Ο.Τ.16 σχεδίου πόλεως Ρεθύμνης.

7. Συζήτηση επί αιτήματος συγκοινωνιακής σύνδεσης “9 χωριών του Καμπανού” με το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Ενημερώσεις - Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΙΝΩΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ

 

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)