20/02/20, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 1/20)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνης, στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έκδοση ή μη τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

2. Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων.

3. Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος.

4. Αγορά ακινήτου στη θέση “Λουρί” της Κοινότητας Ατσιποπούλου.

5. Γνωμοδότηση για τοποθέτηση τιμητικού οδοδείκτη για τους απόδημους Κρήτες.

6. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

Ενημερώσεις – Κοινοποιήσεις-Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ

 

05 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)